forældreskab

Når forældreskabet bliver for hårdt

Skal man nu gå til psykolog for at kunne være forælder, tænker du måske? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis jeres familie mistrives, så kan psykologsamtaler hjælpe jer igennem det svære og ud på den anden side hen i retning af et mere glædesfyldt familieliv.


Som psykolog med erfaring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) som både skole- og børnehavepsykolog, har jeg specialiseret mig i at støtte og rådgive forældre gennem de udfordringer, de kan opleve i forældreskabet.

Forældreskabet er en smuk og givende rejse, men det kan også være udfordrende og krævende. Nogle gange kan vi som forældre føle os magtesløse, frustrerede eller usikre i vores rolle. Vi ønsker alle det bedste for vores børn, men der kan være tidspunkter, hvor vi føler, at vi ikke ved, hvordan vi bedst kan støtte dem. Det kan være enormt skamfuldt. Men tro mig, rigtig mange familier vil kunne genkende jeres situation.

Jeg tror på, at det er vigtigt at anerkende, at barnet ikke er problemet, men at barnet er i problemer. Når et barn viser udfordrende adfærd eller ikke trives optimalt, er det ofte et tegn på, at der er noget i barnets liv, der påvirker dets trivsel negativt. Som psykolog er mit mål at hjælpe familier med at identificere og forstå disse udfordringer samt at skabe en vej mod mere trivsel hos både barnet og i familien som helhed.

Gennem dialog og lytning ønsker jeg at skabe et rum, hvor I som forældre kan dele deres bekymringer, tanker og følelser omkring jeres barns trivsel. Ved at lytte aktivt og empatisk kan jeg få en dybere forståelse for familiedynamikken og de udfordringer, I står overfor.

Jeg ser jer som afgørende aktører i barnets liv. Jeres tilstedeværelse, støtte og omsorg er afgørende for barnets udvikling og trivsel. Derfor er en vigtig del af min rådgivning at hjælpe jer med at styrke jeres forældrefærdigheder og selvtillid. Dette kan omfatte at lære effektive kommunikationsstrategier, opbygge en positiv og støttende relation med jeres barn og finde hensigtsmæssige måder at håndtere udfordrende situationer på.

Jeg tror på, at vi sammen kan skabe positive forandringer. Ved at fokusere på jeres barns trivsel og jeres families samlede velbefindende kan vi identificere og implementere strategier, der kan hjælpe jer med at skabe et mere harmonisk og glædeligt familieliv.

Hvis du som forælder ønsker at få støtte og rådgivning til at navigere i forældreskabets udfordringer, er du velkommen til at kontakte mig for en konsultation. Sammen kan vi udforske de specifikke udfordringer, du eller I står over for, og arbejde hen imod at skabe positive forandringer i jeres familie.

Jeg tilbyder en tryg og fortrolig samtale, hvor vi kan udforske jeres bekymringer og udvikle skræddersyede løsninger, der passer til jeres unikke situation.

Gennem vores samtaler fokuserer vi på at opbygge en stærk og tillidsfuld relation mellem jer som forældre og jeres barn. Jeg vil hjælpe jer med at forstå jeres barns behov, lære at kommunikere effektivt og støtte jeres barns følelsesmæssige udvikling. Vi kan også arbejde med konkrete udfordringer, såsom håndtering af konflikter, etablering af rutiner og skabelse af et positivt miljø derhjemme.

Jeg tror på, at hver familie er unik, og derfor tilpasser jeg min tilgang til at imødekomme jeres specifikke behov. Min målsætning er at give jer redskaber og viden, der vil styrke jer som forældre og skabe mere trivsel hos jeres barn.

Jeg ser frem til at hjælpe jer på jeres vej mod en positiv udvikling som familie.