EMDR - 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing


EMDR kan være hjælpsomt til behandling af:


  • Traumer, PTSD og Kompleks PTSD
  • Angst / Panikangst
  • Eksamens- og præstationsangst
  • Fobier
  • Problematisk spisning og spiseforstyrrelser
  • Stress og krisereaktioner
  • Afhængighed
  • Fysiske og psykiske overgreb
  • Depression
  • Pårørende til alvorlig sygdom, overgreb og dødsfald

Hvad er EMDR?

EMDR er en evidensbaseret psykoterapeutisk tilgang til behandling af PTSD (Posttraumatisk Stressforstyrrelse)

Tilbage i 1980’erne udviklede den amerikanske psykolog, Francine Shapiro, EMDR, da hun ved et tilfælde, opdagede hvordan det virkede lindrende på ubehagelige minder og oplevelser, at bevæge øjnene fra side til side. Der er blevet forsket så meget i effekten af EMDR, at det har ført til, at både WHO og den amerikanske psykologforening anbefaler EMDR som den foretrukne behandlingsform for mennesker med PTSD. Sidenhen har man opdaget at EMDR også er effektiv ved mange andre typer af problemstillinger såsom angst, fobier, afhængighed, spiseforstyrrelser mv.

Hvad går EMDR ud på?

EMDR behandlingen er en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede manualer samtidig med bilateral stimulering af hjernens højre og venstre halvdel, enten ved tapping eller fokus på øjenbevægelser. EMDR terapi tager afsæt i en model der ser den problematiske adfærd og andre symptomer, som et resultat af tidligere ikke bearbejdede traumatiske oplevelser.

EMDR hjælper således klienten med at bearbejde og integrere traumatiske hændelser, som i dag forsat forstyrrer klienten, der kan have udviklet uhensigtsmæssige copingstrategier. På denne måde retter EMDR sig mod de bagvedliggende årsager til at problemet  opstod og altså ikke på selve symptomet. 


Virker EMDR?

EMDR psykoterapi er en veldokumenteret behandlingsform, der praktiseres i store dele af verden og der ligger efterhånden en betydelig mængde forskningsresultater og pålidelige studier til grund for denne terapi, se bl.a. http://www.emdr.dk/Artikler-/-Faglitteratur.aspx

Forskningen peger på, at der med EMDR terapi ses hurtigere effekt i behandlingsforløbet end ved andre terapiformer. Dette er til fordel for klienten både økonomisk og helbredsmæssigt.

En EMDR session varer typisk mellem 50 og 90 minutter. Behandlingssessionerne gennemføres med ca. en uges interval. Forløbets varighed afhænger af kompleksiteten i din problemstilling.