Traumer og PTSD

Når dit nervesystem ikke har forstået at du er i sikkerhed nu

Her kan du læse om hvordan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) kan være en effektiv behandlingsmetode til traumer, PTSD og kompleks PTSD.

PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse) er en psykisk lidelse, der kan opstå som reaktion på en traumatisk begivenhed. Traumer er oplevelser, der er overvældende, skræmmende eller chokerende, og de kan have en langvarig indvirkning på vores mentale og følelsesmæssige velbefindende. Nogle eksempler på traumatiske oplevelser omfatter krigshandlinger, voldtægt, fysisk vold, naturlige katastrofer eller alvorlige ulykker. Du kan også udvikle PTSD som pårørende til alvorligt syge og dødsfald.

Kompleks PTSD er en variant af PTSD, der opstår som følge af gentagne traumatiske oplevelser over en længere periode. Det kan opstå som følge af langvarig vold, misbrug, omsorgssvigt eller udnyttelse, såsom i tilfælde af langvarig mobning, seksuelt misbrug i barndommen eller fangenskab.

EMDR er en behandlingsmetode, der har vist sig at være særligt effektiv til at hjælpe mennesker med at bearbejde og helbrede traumerelaterede lidelser, herunder PTSD og kompleks PTSD. Metoden involverer fokuseret opmærksomhed på traumeminder, mens man samtidig udsættes for bilaterale stimuleringer, såsom øjenbevægelser, lyde eller berøring.

Gennem EMDR-sessioner hjælper terapeuten patienten med at identificere traumatiske minder og de følelsesmæssige og kropslige reaktioner, der er forbundet med dem. Derefter hjælper terapeuten patienten med at fokusere på disse minder og samtidig introducere de bilaterale stimuleringer. Dette bidrager til at stimulere den naturlige bearbejdningsproces i hjernen og hjælper med at integrere og forarbejde traumet på en mere hensigtsmæssig måde.

EMDR har vist sig at hjælpe mange mennesker med at reducere og lindre symptomerne på PTSD og kompleks PTSD. Det kan bidrage til at reducere følelsen af angst, søvnproblemer, mareridt, hyperreaktivitet og undgåelsesadfærd, der er almindelige for disse lidelser. Ved at hjælpe med at forarbejde traumeminderne på en mere adaptiv måde kan EMDR hjælpe med at genskabe følelsesmæssig balance og styrke individets evne til at håndtere lignende udfordringer i fremtiden.

Hvis du eller en elsket lider af PTSD, traumer eller kompleks PTSD, er det vigtigt at søge hjælp fra en kvalificeret professionel. En EMDR-terapeut kan evaluere dine specifikke behov og designe en behandlingsplan, der passer til dig.

Ved at arbejde med en EMDR-terapeut kan du forvente en struktureret og sikker behandlingsproces. Terapeuten vil guide dig gennem øvelser og teknikker, der hjælper dig med at identificere og forarbejde de traumatiske minder og de tilknyttede symptomer. Behandlingen kan omfatte gentagne sessioner, hvor du gradvist arbejder med forskellige aspekter af traumet.

Det er vigtigt at bemærke, at EMDR ikke er en quick fix-løsning, og at behandlingen kan være følelsesmæssigt udfordrende, da du skal konfrontere og bearbejde traumatiske minder. Dog har mange mennesker oplevet betydelig forbedring og symptomlindring efter EMDR-behandling.

Jeg håber, at denne information har været nyttig i at forklare, hvad PTSD, traumer og kompleks PTSD er, og hvordan EMDR kan hjælpe. Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Husk, at der er håb og hjælp tilgængelig, og at du ikke er alene i din helingsrejse.


symptomer på ptsd

 1. Genoplevelse af traumet:

  • Flashbacks (voldsomme og levende erindringer om traumet)
  • Mareridt og søvnforstyrrelser relateret til traumet
  • Ufrivillige og ubehagelige erindringer, der pludselig dukker op
 2. Undgåelse af traumet:

  • Forsøg på at undgå tanker, følelser, steder eller personer, der minder om traumet
  • Manglende evne til at huske vigtige detaljer om traumet
  • Følelsesmæssig afstumpning og nedsat interesse for tidligere interesser
 3. Negative ændringer i tanker og humør:

  • Negative tanker om sig selv, andre og verdenen generelt
  • Skyldfølelse, skam eller selvbebrejdelse relateret til traumet
  • Følelse af afstand fra andre mennesker og vanskeligheder med at opretholde nære relationer
 4. Øget arousal og reaktivitet:

  • Vredeudbrud eller irritabilitet uden åbenbar grund
  • Hyppig følelse af ængstelse, rastløshed eller nervøsitet
  • Konstant på vagt eller overvågende, svært ved at slappe af eller falde i søvn


Hvordan opleves det at have ptsd?

 1. Overvældende angst og frygt:

  • Konstant følelse af at være truet eller i fare, selv når det ikke er tilfældet
  • Svært ved at stole på andre og konstant være på vagt for potentielle trusler
 2. Begrænset livskvalitet:

  • Svært ved at fungere på arbejde, i skolen eller i sociale sammenhænge
  • Mangel på energi og motivation til at deltage i dagligdags aktiviteter
  • Social isolation og tilbagetrækning fra venner og familie
 3. Forstyrret søvn og mareridt:

  • Hyppige mareridt og søvnforstyrrelser, der forhindrer en i at få nok hvile
  • Vågne op med sveden, hurtig puls eller følelse af panik
 4. Hyperreaktivitet og irritabilitet:

  • Overreaktion på almindelige lyde, bevægelser eller berøringer
  • Svært ved at kontrollere vredeudbrud eller impulsiv adfærd.

Hvad sker der i hjernen?

Når en person oplever en traumatisk begivenhed, såsom en alvorlig ulykke, krigsoplevelse eller voldshandling, kan det have en dybtgående virkning på hjernen og nervesystemet. PTSD er en tilstand, der kan opstå som følge af sådanne traumatiske begivenheder.

I hjernen spiller amygdala, hippocampus og prefrontal cortex en central rolle i PTSD. Amygdala, der er ansvarlig for behandlingen af følelser, aktiveres kraftigt under traumet. Dette fører til en øget reaktion på trusler og en høj beredskabstilstand.

Hippocampus spiller en vigtig rolle i dannelse af minder og er involveret i reguleringen af følelsesmæssige reaktioner. Under traumet kan hippocampus blive overbelastet, hvilket kan forstyrre dannelsen og lagringen af minder om traumet. Dette kan resultere i fragmenterede minder, flashbacks og mareridt.

Prefrontal cortex, der er ansvarlig for højere kognitive funktioner som problemløsning, beslutningstagning og følelsesregulering, kan også blive påvirket af PTSD. Forbindelsen mellem prefrontal cortex og amygdala kan blive svækket, hvilket kan føre til vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige reaktioner og angst.

Desuden er der observeret ændringer i stressresponsen hos personer med PTSD. Stresshormonet cortisol, der normalt hjælper med at regulere og dæmpe kroppens stressrespons, kan være dysreguleret. Dette kan føre til en vedvarende høj arousal-tilstand, hvor personen er konstant på vagt og hyperreaktiv over for potentielle trusler.

Det er vigtigt at bemærke, at disse neurologiske reaktioner er naturlige forsvarsmekanismer, der er designet til at beskytte os i farlige situationer. Men hos personer med PTSD forbliver reaktionen på traumet overdrevet og vedvarende, selv når truslen er forbi.

Ved at forstå de underliggende neurologiske mekanismer i PTSD kan vi bedre forstå, hvorfor mennesker med denne tilstand oplever symptomer som genoplevelse af traumet, undgåelse, negative ændringer i tanker og humør samt øget arousal og reaktivitet.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) sigter mod at genoprette forbindelserne mellem forskellige dele af hjernen og regulere følelsesmæssige reaktioner. Ved at hjælpe med at bearbejde og integrere traumeminderne kan EMDR behandling hjælpe personer med PTSD med at reducere symptomerne og forbedre deres livskvalitet.

Det er vigtigt at huske, at PTSD kan variere fra person til person, og ikke alle vil opleve alle disse symptomer. Hvis du eller nogen du kender viser tegn på PTSD, er det vigtigt at søge professionel hjælp for at få en præcis diagnose og passende behandling.