Problematisk spisning

Når tanker om krop og mad fylder alt for meget

Hvis du så længe du kan huske, altid har haft mange tanker om krop og mad, så ved du måske ikke, at det ikke er sådan for de fleste. Dit forhold til krop og mad kan på en måde siges at afspejle dit forhold til dig selv - er det anspændt og dømmende eller afslappet og rart? De fleste, jeg har arbejdet med, hvor tanker og handlinger omkring krop og mad har taget over, har det rigtig dårligt med sig selv - de er kommet ind i en ond cirkel hvor livet handler om at undgå at tage på, tabe sig, kompensere for at have spist for meget og hvor alle aspekter af livet tilrettelægges ud fra hvordan de føler de ser ud og hvordan de kan komme til at spise/undgå at spise. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig til at få et bedre forhold til dig selv, for derigennem at få et mere intuitivt forhold til din krop og mad. Længere nede på siden kan du læse om noget der kaldes "følelsesbetinget overspisning". Hvis du kan genkende lidt af det du lige har læst, så vil jeg anbefale dig at læse videre. Måske vil du opdage, at det er det du er oppe imod. 

 

Følelsesbetinget overspisning

Overspisning - måske tænker du "er det ikke der hvor man spiser ekstreme mængder af mad på kort tid". Jo, det kan det være for nogle. Mange tænker nemlig på de mennesker der vises i medierne, der er meget svært overvægtige og som spiser meget store mænger mad, når de hører ordet overspisning. Men overspisning kan være flere ting. Måske du bedre kan genkende udtrykket "at spise over sig". Du havde planlagt at spise på én bestemt måde, men oplever, at du kommer til at gøre noget andet. Det vil jeg gerne forklare lidt om. 

Du kender nok udtrykket ”at spise på sine følelser”. De fleste af os bruger til tider mad som belønning, motivation eller trøst. Det er som sådan ikke et problem. Når det kommer til følelsesbetinget overspisning, er der tale om, at man har et behov for ikke at mærke sine følelser, fordi de simpelthen er for overvældende. Man spiser altså, ikke på grund af fysisk sult, men for at dulme, undgå eller undertrykke følelser. Overspisningerne kan se forskellige ud både mængdemæssigt og på hvad der overspises og de kan være planlagte eller spontane. Måske har du flere gange oplevet, at du forsvinder for en tid fra din egen krop for så pludseligt at ”komme tilbage til dig selv” og uden du har registeret det, så har du spist meget mere end du havde besluttet dig for. Det kan give dig følelsen af at være ude af kontrol og det er ofte rigtig ubehageligt og medfører tit følelser af skyld og skam. – Den onde cirkel er i gang, for disse følelser er også for overvældende og du har sandsynligvis ikke lært hvordan du skal hjælpe dig selv på andre måder – og maden svigter aldrig!  

Du ved sikkert mere om kost og sundhed end de fleste og alligevel oplever du gang på gang at det, at du, ikke slår til. Ifølge forskning, spiller de følelsesmæssige faktorer en afgørende rolle i udvikling af overspisningsproblematikker. Det er dog mere kompliceret end som så. Forskning viser nemlig også, at det er nødvendigt at forstå samspillet imellem de følelsesmæssige faktorer, neurobiologiske kredsløb i hjernen og stress.

Dette er vigtigt, fordi det betyder, at der er forhold uden for viljens kontrol, som har afgørende betydning for at man lider af følelsesbetinget overspisning. Det er altså ikke nok at have viden og viljestyrken – du er oppe imod stærke biologiske kræfter der ligger ud over din kontrol! Heldigvis er der hjælp at hente.

Jeg har personlig erfaring med at leve med en spiseforstyrrelse og jeg har arbejdet i flere år med mennesker der lider under at være styret af tanker om krop, vægt og mad.

Jeg har, i samarbejde med min supervisor Katrine Halvgaard og psykologkollega Therese Aas Schultz, udviklet en behandlingsprotokol målrettet stressrelateret og følelsesbetinget spisning, som tager afsæt i en EMDR-terapeutisk tilgang.

Behandlingsprotokollen er afprøvet i et nyligt forskningsprojekt som viser, at EMDR behandling har en positiv effekt på følelsesbetinget overspisning og er dermed en lovende metode i forbindelse med at bearbejde oplevelser relateret til problematisk spisning og fremme af et mere positivt selvbillede.

Her kan du læse forskningsartiklen: Journal-of-EMDR-pratice-and-reasearch (1).pdfI et forløb hos mig, kan du forvente at få hjælp til at få en mere intuitiv spiseadfærd, da du efter behandlingen, bedre vil kunne håndtere og regulere svære følelser på andre mere hensigtsmæssige måder i forhold til indre og ydre udfordringer eller triggers. Du vil opleve at tanker om krop og mad kommer til at fylde langt mindre og dermed frigives energi og overskud til de ting du hellere vil i livet.


Her kan du læse mere: 
Emotionel betinget overspisning – Katrine Halvgaard


"VI er nødt til...

...at kigge på årsagerne til overspisningen og hvilken funktion den har for den enkelte. Et øget fokus på krop, vægt og mad opretholder og forværrer nemlig problemet i stedet for at løse det.”