Performance 

enhancement

Performance enhancement med emdr

Oplever du at blive angst og stresset inden du skal til eksamen, jobsamtale eller holde et oplæg for en større forsamling eller i det hele taget situationer, hvor du skal præstere? Har du prøvet at ”klappen går ned” og du kan hverken huske hvad du skal sige eller tænke klart?

 

En af de mest innovative og effektive måder at anvende EMDR-terapi på, er inden for performance enhancement.

EMDR kan hjælpe, ellers velfungerende mennesker, med at opnå de mål de sætter sig for indenfor mange forskellige områder, fx i forbindelse med:

  • Toppræstationer inden for ledelse, sport, kunst og politik
  • Offentlig fremtræden og tale i forsamlinger
  • Eksamener og jobsamtaler
  • Karrieremål

For at vi kan præstere, mestre og også øge vores performance, skal vi være i stand til at foretage en hensigtsmæssig regulering og håndtering af vores følelser og til tider kunne udholde et vist følelsesmæssigt ubehag for at opnå det vi gerne vil.

Hvis vi skal undgå at blive “kapret” af vores følelser, har vi brug for at lære dem at kende, og evt. få gamle ”traumatiske” oplevelser bearbejdet så de ikke spænder ben for en målrettet indsats som styres af den rationelle del af hjernen. Vi kan dermed få adgang til at anvende vilje, selvkontrol og fornuftig planlægning. Målet er i stedet at få anvendt den følelsesmæssige energi på en mere konstruktiv og kreativ måde, der fremmer fokus og engagement.

EMDR-terapi kan hjælpe med at reducere forventningsangst, frygt for at fejle og overspringshandlinger baseret på performance-angst. Formålet er at kunne tilgå en opgave uden at være påvirket af tidligere negative begivenheder og dertilhørende følelsesmæssige påvirkninger.performance enhancement-fokuseret emdr kan hjælpe med at:
  • Reducere stress under konkurrencer og anden optræden
  • Håndtere forventningsangst
  • Regulere følelser som blokerer for præstation

  • Forbedre performance
  • Donec mollis vel arcu
  • Styrke selvtillid, selvværd og troen på egne evner

"Jeg aflyste et foredrag for 200 mennesker, fordi jeg ikke følte, at jeg var værdig til at stå der!"
                                          Kvinde før EMDR 
                                   

Lavt selvværd som benspænd for at du kan præstere dit bedste

Jeg ser, hos en del af dem jeg arbejder med, at de kæmper med lavt selvværd og utilfredshed med egne præstationer. Et lavt selvværd både begrænser og ødelægger livskvaliteten og kan ofte bremse en ellers naturlig udvikling i livet og kan i flere tilfælde være karrierehæmmende.

”Et lavt selvværd kan bl.a. betyde, at man grundlæggende ikke føler sig god nok og ikke føler, at man er værdig til klare det godt eller til, at andre gider at høre på det, man har at sige”

Der kan være tale om tidligere dårlige oplevelser, som i for høj grad har fået lov til at bestemme og definere ens selvopfattelse, måske helt tilbage til de tidlige opvækstvilkår. Ofte handler det om en diffus følelse af ikke at være ”god nok”.

Et udviklingsforløb med afsæt i EMDR kan være med til at styrke selvværdsfølelsen, opbygge et realistisk selvbillede og understøtte handlekraft og personlig grænsesætning – altså grundstenene der skal til for at kunne udvikle bæredygtige, langtidsholdbare og toppræsterende mennesker, medarbejdere, ledere, sportsfolk, kunstnere, skuespillere mv.

Performance enhancement-fokuseret EMDR kan altså hjælpe dig i både dit privatliv og i dit arbejdsliv med at opnå de mål og ønsker du har for dig selv rent personligt og karrieremæssigt.

"Jeg har lige afholdt det foredrag jeg aflyste og det var bare SÅ fedt at stå der og føle mig værdig" 
                        
Kvinden efter 2 sessioner med performance enhancement-fokuseret EMDR